Google-optimointi lisää kävijöitä sivustollasi

Wiidon tarkoituksena on tuoda yrityksellesi lisää asiakkaita parantamalla sen näkyvyyttä Internetissä. Asiakkaiden päätyminen sivustollesi perustuu mainontaan, sosiaalisen median näkyvyyteen (esimerkiksi Facebook-profiiliin) ja tärkeimpänä sen sijoittumiseen Googlen hakutuloksissa. Googlen hakutuloksiin vaikutetaan hakukoneoptimoinnilla.

Yrityksesi sivuston sijoittuminen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle lisää asiakkaiden määrää merkittävästi, sillä n. 90% Googlen käyttäjistä ei selaa ensimmäistä sivua pidemmälle.

Hakukoneoptimointi tuo pitkäaikaista näkyvyyttä

Hakukoneoptimointi aloitetaan kartoittamalla yrityksesi tarjoamat tuotteet/palvelut, asiakkaiden tarpeet sekä heidän käyttämänsä hakulausekkeet. Analyysin pohjalta sivustostasi tehdään hakukoneystävällisempi, jotta se sijoittuisi korkeammalle potentiaalisten asiakkaidesi käyttämillä hakulausekkeilla.

TV/Radio/Ulkomainonta on kallista, lyhytkestoista ja saavutettu näkyvyys menee useimmilta silmä- tai korvapareilta täysin ohi. Hakukoneoptimoinnilla taas saadaan yrityksesi kotisivut juuri sinun tuotteitasi tai palveluitasi tarvitsevien eteen, ja näin ollen jokainen kontakti on erittäin potentiaalinen asiakas.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on yksi tapa lisätä näkyvyyttä

Hakukoneoptimointi jakaantuu useaan eri vaiheeseen:

 • Hakusana-analyysi
 • Sivustoanalyysi
 • Sisäinen optimointi
 • Ulkoinen optimointi
 • Sosiaalinen media

Tilaa maksuton analyysi

Hakukoneoptimointi – Google optimointi tuo asiakkaasi sivustosi luo

Lisää sivusi näkyvyyttä Googlen luonnollisissa hakutuloksissa
Lisääntynyt näkyvyys = kasvava liiketoiminta

Google optimoinnin eri osa-alueet


Google optimointi – On page SEO

Sivun sisäisellä optimoinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä omat nettisivusi pitävät sisällään. Hakukoneoptimoinnin peruspilari on toimivat, käyttäjä- sekä hakukoneystävälliset kotisivut. Hakukoneystävällisyydellä tarkoitetaan useita eri asioita, jotka monesti kotisivujen tekijältä ja suunnittelijalta unohtuvat.

Lyhyesti selitettynä sivun sisäisellä optimoinnilla pyritään siihen, että hakukoneen hakurobotit ymmärtävät mistä kotisivujen eri sivuilla on kysymys. Tämä saavutetaan lisäämällä kuvaavia sanoja eli avainsanoja nettisivusi eri elementteihin. Mitä paremmin sivun eri osiot ovat hakuroboteille selvillä, sitä korkeammalle hakukoneet sivustosi arvostavat ja näin ollen asiakkaasi tavoittavat yrityksesi helpommin – tähän Google optimointi tähtää.

Sisäinen optimointi kattaa muun muassa seuraavia asioita:

 1. 1
  Koodin rakenne ja oikeaoppisuus
  Koodin rakenne sekä virheettömyys takaa sen, että hakukoneiden robotit jotka lukevat läpi nettisivusi ja listaavat ne hakutuloksiin ymmärtävät varmasti sivustosi juuri sillä tavalla kuin on tarkoituskin.  
 2. 2
  Title – tagit
  Title – tagilla tarkoitetaan selaimessa yläpalkissa näkyvää otsikkoa. Jokaiselle sivulle tulisi olla oma, kuvaava Title – tag, joka määrittää mistä kyseisellä sivulla on kysymys. Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi kattaa useita asioita, mutta yksi tärkeimmistä on juurikin Title – tag.  
 3. 3
  Meta – kuvaukset
  Meta – kuvauksella tarkoitetaan nykypäivänä lähinnä kuvausta, joka tulee hakutuloksissa otsikon alle. Tämän tulisi olla osuva, lyhyt ja ytimekäs sekä kiinnostava, jotta hakutuloksissa sivustosi näkevä asiakas myös klikkaa itsensä sivustollesi.
 4. 4
  Sisällön kuvaavuus ja avainsanat
  Google on jo pitkään ajanut linjaa, jossa pointtina on, että sisältö on tärkeintä. Näin ollen jokaisella sivulla oleva sisältö pitäisi olla laadukasta, oikeinkirjoitukseltaan sekä ulkoasultaan hyvää sekä tietysti myös kuvaavaa (niin itse vierailijoille, kuin hakuroboteille). Avainsanoja ei kuitenkaan saisi käyttää liikaa eikä keinotekoisesti muokata tekstiä hakukoneita varten vaan luoda ainutlaatuista, mutta kuvaavaa sisältöä.
 5. 5
  Kuvien optimointi
  Kuvat tehostavat nettisivujen ulkoasua, mutta oikealla tavalla optimoimalla voi kuvillakin vaikuttaa nettisivuston hakukoneystävällisyyteen.
 6. 6
  Latausajat
  Nykyään myös sivuston latausajat vaikuttavat listautumiseen hakukoneissa. Mitä nopeammin sivustosi latautuu, sitä korkeammalle sivustollasi on mahdollisuus ”rankata”.
 7. 7
  H1/H2/jne otsikot
  Sisällössä olevien otsikkojen kuvaavuus sekä HTML-kielen oikeaoppinen käyttö luo lisää luottamusta sivustoosi hakukoneiden silmissä.  
 8. 8
  Osoiterakenne
  Sivustosi osoiterakenteen tulisi kertoa heti mistä milläkin sivulla on kysymys. Esimerkiksi tämän sivun osoite on ”/hakukoneoptimointi/” joka on huomattavasti parempi kuin ”/sivu2/”
 9. 9
  Monia muita pieniä asioita
  Sivun sisäinen optimointi on suuri palapeli, jossa jokaisella palalla on pieni vaikutus kokonaisuuteen. Kun kaikki palat loksahtavat kohdalleen, on kokonaisuus toimiva, eheä sekä huomattavasti helpompi hahmottaa – niin asiakkaiden kuin hakukoneidenkin.
Kun sisäinen optimointi suoritetaan laadukkaasti ja ammattitaidolla, saadaan optimoinnille  tukeva pohja ja voidaan siirtyä sivuston ulkoiseen optimointiin.

Hakukone optimointi – Off page SEO

Hakukoneet arvostelevat sivustoasi myös kaiken sivuston ulkopuolella tapahtuvan perusteella. Sivun ulkoisella optimoinnilla tarkoitetaan siis asioita, jotka liittyvät sivustoosi sen  ulkopuolella. Sivustosi näkyy muun muassa sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla ja ulkopuolisissa arvosteluissa ja niin edelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa suurelta osin linkkejä eli kuvia, tekstiä tai sanoja, joiden kautta klikkaamalla päädytään sinun sivullesi. Sivustot ovat linkeillä sidoksissa toisiinsa, ja näiden asioiden kautta hakukonerobotit kulkevat pitkin Internettiä sekä arvostelevat sivustoja. Linkkejä voidaankin pitää ympäripyöreästi sanottuna eräänlaisina ”ääninä” sivustoasi kohtaan, joita Google optimoinnilla yritetään saada lisää.

Linkeissäkin on kuitenkin suuria eroja. Linkkien laatuun ja tehokkuuten vaikuttavat useat eri asiat. Muutamia vaikuttavia tekijöitä ovat:

 1. 1
  Linkkiteksti, eli ankkuri
  Jokaisessa linkissä on aina jonkinlainen ”ankkuriteksti”. Mitä kuvaavampi kyseinen ankkuriteksti on, sitä parempi se on hakukoneoptimoinnin kannalta. Esimerkiksi tälle sivulle linkittäessä osuva ankkuriteksti olisi esimerkiksi hakukoneoptimointi. Usein käytetään myös yrityksen nimeä, url-osoitetta tai yleisiä ankkureita kuten vaikka ”Lue lisää”. Monipuolinen ankkuriprofiili tuo erilaisia kävijöitä erilaisilla hakutermeillä.
 2. 2
  Linkittävän sivuston sisältö
  Jos yrityksesi toimialana on vaikkapa parturi-kampaamot, silloin linkit toisilta partureilta, asiaan liittyviltä keskustelupalstoilta tai vaikka erilaisilta aihetta käsitteleviltä blogeilta ovat erittäin toimivia, kun taas linkki koiranruokaa myyvältä tukkukauppiaalta ei ole hakukoneiden silmissä välttämättä kovinkaan arvokas. Mitä lähempänä linkkaavan sivun sisältö on omaasi, sitä parempi.
 3. 3
  Linkittävän sivuston laatu sekä sen arvo hakukoneiden silmissä
  Sivuston laatu merkitsee huomattavasti, kun puhutaan linkeistä. Jos linkki tulee esimerkiksi ilmaisblogista, joka on aloitettu viikko sitten, on sen painoarvo huomattavan pieni. Kun taas sivustoilta, joilla on jo suuri luotto hakukoneiden silmissä, saatava yksittäinen linkki saattaa vastata useaa sataa tai jopa tuhatta huonompaa linkkiä. Ulkoinen Google-optimointi tähtääkin tänä päivänä huomattavasti enemmän laatuun kuin määrään.
Esimerkiksi hakukonejätti Google käyttää yli 200 eri arvosteluperustetta sivuston sijoittamiseen tietyllä hakusanalla Googlesta hakiessa. On myös negatiivisia kriteerejä, jotka saattavat vaikuttaa heikentävästi sivustosi sijoittumiseen. Näillä Google yrittää rajoittaa ns. spam-sivustojen näkyvyyttä tuloksissaan. Google myös julkistaa joka vuosi useita pieniä sekä muutamia suurempia päivityksiä omiin arvosteluperusteisiinsa ja näin ollen hakutulokset saattavat muuttua huomattavastikkin pienessä ajassa. Googlen monopoliasema takaa sen, että näihin päivityksiin tai niiden aiheuttamiin positiivisiin/negatiivisiin seurauksiin ei juuri itse voi vaikuttaa muuten kuin seuraamalla mahdollisimman tarkkaan Googlen antamia ohjeistuksia, jotka me Wiidolla tunnemme erinomaisesti. Hakukoneoptimointi – Hinta alasivulta löydät suuntaa antavan hinnaston optimoinnin kuluista.

Sosiaalisen median strategia – Markkinointi sosiaalisessa mediassa

HakukoneoptimointiAktiivisuus sekä markkinointi sosiaalisessa mediassa on nykyään oleellinen osa menestyvän yrityksen businesstrategiaa. Myös hakukoneet seuraavat mahdollisuuksiensa mukaan eri nettisivujen näkyvyyttä erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Internetin käyttö on lisääntynyt merkittävästi ja suurin osa kuluttajista sekä potentiaalisista asiakkaista seuraa lähes päivittäin sosiaalista mediaa. Tästä syystä on tärkeää olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa, sillä siellä on iso osa asiakkaista. Sosiaalisesta mediasta on tullut hyvin tärkeä markkinointikanava ja sen rooli tulee olemaan tulevaisuudessa vielä suurempi.